Perfil de Contractant d'Aiguamúrcia

Obres de la Remodelació de la xarxa de clavegueram i aigua de Les Pobles

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresDOCUMENTS


ANUNCI LICITACIÓ 29/07/2010 13:52:22 *

RESULTAT OBERTURA PLIQUES 25/10/2010 13:12:47 *

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL 02/11/2010 18:55:48 *

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 03/12/2010 11:45:23 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant