Perfil de Contractant d'Aiguamúrcia

Contracte de serveis d´assistència tècnica

En termini Núm. Expedient: 2010/9

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 15 d'octubre de 2010


Obtenció documentació tècnica:

Import: 290000,00

DOCUMENTS


ANUNCI LICITACIÓ 20/09/2010 12:11:42 *

VALORACIONS SOBRE 2 03/12/2010 13:26:35 *

RESULTAT SOBRE 3 21/01/2011 14:54:22 *

RELACIÓ CLASSIFICADA 21/01/2011 14:55:39 *

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 10/01/2012 11:55:31 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant