Perfil de Contractant d'Aiguamúrcia

Arrendament del servei de gestió i explotació de les instal.lacions del centre cívic de Santes Creus

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/2011

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

PLEC CLÀUSULES 31/01/2011 13:19:50 *

ANUNCI LICITACIÓ 31/01/2011 13:19:53 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant