Perfil de Contractant d'Aiguamúrcia

REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CENTRE CIVIC DEL PLA DE MANLLEU

En termini Núm. Expedient: 1-2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObertura de pliques: 11/12/2014 a les 16:30

Obtenció documentació tècnica:
ANUNCI

PLEC DE CLÀUSULES

PROJECTE