Perfil de Contractant d'Aiguamúrcia

CREACIÓ APARCAMENTS PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL MONESTIR DE SANTES CREUS

En termini Núm. Expedient: 2-2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

SUSPESA LA LICITACIÓ FINS A NOVA PUBLICACIÓ AL BOP I AL PERFIL DEL CONTRACTANT QUE CONCEDIRÀ UN NOU TERMINI PER PRESENTACIÓ D'OFERTES
DOCUMENTS

anunci 23/12/2014 13:23:06 *

plec 23/12/2014 13:35:16 *

memòria i plànols 07/01/2015 14:28:06 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant