Perfil de Contractant d'Aiguamúrcia

Modificació de la xarxa de clavegueram d'Aiguamúrcia i el Pla de Manlleu

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 16 d'abril de 2010


Obertura de pliques: sobre 1 el dia 23 d'abril de 2010 a les 13 hores - sobre 2 i 3 el dia 28 d'abril a les 13 hores
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 6 de maig de 2010

Data d'adjudicació definitiva: 26 de maig de 2010

Adjudicatari: JARDINERIA INTEGRAL JARDI NATURA, SL

Import: 73.462,84

Per acord de la J.G.L. s'aparova l'adjudicació provisional del contracte d'obres de "Modificació de la xaxxa de clavegueram d'aiguamúrcia i el Pla de Manlleu a l'empresa JADINERIA INTEGRAL JADI NATURA S.L..
DOCUMENTS

PLEC DE CLAUSULES 19/03/2010 13:53:18 *

ANUNCI 19/03/2010 13:53:56 *

ANUNCI ADJUDICACIÓ DEF 03/12/2010 13:31:47 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant