ampliació del viver comarcal d’empreses especialitzat en l’elaboració de vi, 3a. fase" (unitat d’obra núm. 1 obra civil i instal·lacions)

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 019/2011-1-V

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 12 d'abril de 2011


Obtenció documentació tècnica:
Es pot consultar a la pestanya de projectes en licitació de la pàgina Web municipal. http://www.barberadelaconca.cat/projecteslicitacio.php

DOCUMENTS

Anunci licitació 07/03/2011 17:40:27 *

Anunci rectificació plecs 07/04/2011 17:01:37 *

Plec clausules 28/02/2011 19:53:43 *

Acta obertura sobre núm. 1 20/04/2011 20:38:10 *

Anunci obertura sobre num. 3 20/04/2011 20:38:13 *

Acta obertura sobre núm. 2 28/04/2011 17:56:55 *

Acta obertura sobre núm. 3 28/04/2011 17:56:57 *

Acord adjudicacio provisional 28/04/2011 19:29:44 *
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant