ampliació del viver comarcal d’empreses especialitzat en l’elaboració de vi, 3a. fase" (unitat d’obra núm. 2 maquinària)

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 019/2011-2-V

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 12 d'abril de 2011


Obtenció documentació tècnica:
La documentació és pot consultar a la pestanya de projectes en licitació de la pàgina Web municipal http://www.barberadelaconca.cat/projecteslicitacio.php

Adjudicatari: Boada Tecnologia Iberica SL

Import: 103.286,70 € (més IVA)

DOCUMENTS

Anunci licitació 07/03/2011 17:43:47 *

Anunci rectificació errada 07/04/2011 17:00:44 *

Plec clausules 28/02/2011 19:54:19 *

Acta obertura sobre num. 1 20/04/2011 20:42:44 *

Anunci obertura sobre num. 2 20/04/2011 20:43:38 *

Acta obertura sobre núm. 2 28/04/2011 17:53:59 *

Adjudicació provisional 02/05/2011 18:03:17 *

Adjudicació definitiva 15/06/2011 20:17:36 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant