Urbanització del carrer del Promasó

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 18/2010-V

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 24 d'octubre de 2011


Obtenció documentació tècnica:
Es pot consultar a la pàgina www.barberadelaconca.cat en l'apartat contractació, projectes en licitació

Adjudicatari: SELPRATS SL

Import: 184.101,16 EUROS IVA INCLÃ’S

DOCUMENTS

Plec de clausules 26/09/2011 17:01:52 *

Anunci de licitació 28/09/2011 11:16:58 *

Acta sobre núm. 1 14/11/2011 18:00:23 *

Acta sobre núm. 2 14/12/2011 20:21:47 *

Informe valoració tècnica 14/12/2011 20:22:54 *

Anunci obertura sobre núm. 3 14/12/2011 20:23:42 *

Acta sobre núm.3 22/12/2011 17:10:19 *

Ple, valoracio ofertes 01/03/2012 19:21:04 *

Decret d'adjudicació 14/03/2012 20:57:56 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant