Instal·lació elèctrica de l'àrea de lleure i equipaments municipals

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 81/2012-V

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Plec de clausules 10/04/2013 18:57:43 *

Projecte 10/04/2013 18:57:46 *

Adjudicacio 13/06/2013 17:55:58 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant