Pàgines: 1 23456
ESTAT NOM TIPUS
En termini Plec de clàusules i convocatòria per a la contractació de l'obra: "Millores de la zona esportiva de Sta.Coloma de Queralt, Fase 1, plantació de gespa artificial al camp de futbol" 4.2014.5 OBRES
En termini Projecte d'obres d'una reforma en casa de pagès "Cal Padró" d'Aguiló per adaptar-la a establiment de turisme rural - Masoveria 33/2013 OBRES
En termini Plec de clàusules per al concurs públic per a l'alienació de 4 béns patrimonials, de caràcter industrial de l'Aj. de SCQ. 7.2013.4. ALTRES
En termini Aprovació inicial d'una modificació puntual de les NSP consistent en la creació d'un nou ús de càmping. 1.2013.8 ALTRES
En termini Aprovació inicial d'una modificació de les NSP de SCQ d'increment d'alçada reguladora màxima, en tot el sòl industrial del municipi (clau 6). 1.2013.5 ALTRES
En termini Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per a la creació d'un càmping. Exp. 1.2013.1. ALTRES
En termini Aprovació inicial d'una modificació puntual de les NSP de Sta C. de Q., consistent en la reordenació de tres àmbits del sistema d'equipaments i zones verdes del municipi. 1.2012.12 ALTRES
En tràmit Edicte d'exposició al públic de la llicència ambiental de l'empresa TRUMES SA 5.2012.7 ALTRES
Adjudicada definitivament CONTRACTE D'OBRES: ADJUDICACIÓ de l'obra: "Rehabilitació de la Sala dels Arcs del Castell". 4.2012.5. OBRES
En tràmit Edicte d'exposició al públic de la llicència ambiental de l'empresa SENDRA – CONSUM, SCP LLAA-2011-5 SERVEIS
Pàgines: 1 23456