Pàgines: 123 456
ESTAT NOM TIPUS
En termini Presentació d'un projecte per a la construcció d'una nau agrícola al polígon 9 parcel·la 5 - Camí a Conesa per la Sra. OLGA MAS CLARAMUNT. 61/2010 OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTE D'OBRA: ADJUDICACIÓ DEFINITIVA "Renovació de l'enllumenat públic de la Pobla de Carivenys" 2010-12 OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTE D'OBRA: ADJUDICACIÓ DEFINITIVA "Pavimentació d'accessos i entorn del cementiri" 2010-21 OBRES
Adjudicada provisionalment CONTRACTE D'OBRA: Adjudicació provisional de l'obra: "Pavimentació d'accessos i entorn del cementiri" 2010-21 OBRES
Adjudicada provisionalment CONTRACTE D'OBRA: Adjudicació provisional de l'obra: "Renovació de l'enllumenat públic de la Pobla de Carivenys" 2010/12 OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTE D'OBRA: ADJUDICACIÓ DEFINITIVA "Pavimentació i adequació de la plaça Pati del castell" (Fons Estatal) 2010/7 OBRES
Adjudicada provisionalment Adjudicació provisional de l'obra: "Pavimentació i adequació de la plaça del pati del Castell, subvencionada pel FEESL 2010-07 OBRES
En tràmit Obertura de la documentació corresponent a l'obra: “PAVIMENTACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA DEL PATI DEL CASTELL”, de Santa Coloma de Queralt. 2010-07 OBRES
En tràmit Aprovació del plec de clàusules i licitació pública de l'obra: "Pavimentació i adequació de la plaça del Pati del Castell" subvencionada pel Fons Estatal 2010 2010-07 OBRES
En tràmit Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del PP9, camí de Montargull 2009-21 ALTRES
Pàgines: 123 456