Pàgines: 1234 56
ESTAT NOM TIPUS
En tràmit Aprovació inicial ´del projecte d'urbanització del PP9, Camí de Montargull. 2009-22 ALTRES
En termini Presentació d'un projecte d'instal·lació i desintal·lació d'una torre meteorològica IBERDROLA RENOVABLES 64/2009 OBRES
En termini Modificació NNSS UA4 2009-18 ALTRES
Adjudicada definitivament CONTRACTE D'OBRA: ADJUDICACIÓ DEFINITIVA "Cobriment d'un tram urbà del riu Gaià,entre la C-241 i el carrer de la Marca" (Reial Decret Llei 9/2008. Fons Estatal d'Inversió Local) 2009-6 OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTE D'OBRA: ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA CONTRACTACIÓ DE L'OBRA, PER PROCEDIMENT OBERT : "Remodelació de la plaça de Catalunyal" a l'empresa CONSTRUCCIONS BERGADÀ. (Fons Estatal d'Inversió Local) 2009-7 OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTE D'OBRA: ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA CONTACTACIÓ DE L'OBRA, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT: "Ampliació del Velatori Municipal" a l'empresa CONSTRUCCIONS TRULL SL. (Fons Estatal d'Inversió Local) 2009-5 OBRES
Adjudicada provisionalment CONTRACTE D'OBRA: ADJUDICACIÓ PROVISIONAL "Remodelació de la plaça de Catalunya" (Reial Decret Llei 9/2008. Fons Estatal d'Inversió Local) 2009-7 OBRES
Adjudicada provisionalment CONTRACTE D'OBRA: ADJUDICACIÓ PROVISIONAL "Cobriment d'un tram urbà del riu Gaià,entre la C-241 i el carrer de la Marca" (Reial Decret Llei 9/2008. Fons Estatal d'Inversió Local) 2009-6 OBRES
En tràmit CONTRACTE D'OBRA: OBERTURA DE PLIQUES "Remodelació de la plaça de Catalunya de Santa Coloma" (Reial Decret Llei 9/2008. Fons Estatal d'Inversió Local) 2009-7 OBRES
En tràmit CONTRACTE D'OBRA OBERTURA DE PLIQUES "Cobriment d'un tram urbà del riu Gaià,entre la C-241 i el carrer de la Marca" (Reial Decret Llei 9/2008. Fons Estatal d'Inversió Local) 2009-6 OBRES
Pàgines: 1234 56