Pàgines: 12345 6
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada provisionalment CONTRACTE D'OBRA: ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LA CONTACTACIÓ DE L'OBRA, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT: "Ampliació del Velatori Municipal" a l'empresa CONSTRUCCIONS TRULL SL. (Fons Estatal d'Inversió Local) 2009-5 OBRES
En termini CONTRACTE D'OBRA, PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT: "Ampliació del Velatori Municipal" (Reial Decret Llei 9/2008. Fons Estatal d'Inversió Local) 2009-5 OBRES
En termini CONTRACTE D'OBRA: "Cobriment d'un tram urbà del riu Gaià, entre la C-241 i el C/Marca" (Reial Decret Llei 9/2008. Fons Estatal d'Inversió Local) 2009-6 OBRES
En termini CONTRACTE D'OBRA: "Remodelació de la plaça de Catalunya" (Reial Decret Llei 9/2008. Fons Estatal d'Inversió Local) 2009-7 OBRES
Adjudicada definitivament "Cobertura d'un tram urbà del riu Gaià" 2008-27 OBRES
Adjudicada provisionalment Cobertura d'un tram urbà del riu Gaià 2008 OBRES
En termini Cobertura d'un tram urbà del riu Gaià 2008 OBRES
Pàgines: 12345 6