CONTRACTE D'OBRA: ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA CONTACTACIÓ DE L'OBRA, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT: "Ampliació del Velatori Municipal" a l'empresa CONSTRUCCIONS TRULL SL. (Fons Estatal d'Inversió Local)

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2009-5

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 05 de març de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 12-03-2009

Data d'adjudicació definitiva: 02-04-2009

DOCUMENTS

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 06/04/2009 10:29:17 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant