CONTRACTE D'OBRA: ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA CONTRACTACIÓ DE L'OBRA, PER PROCEDIMENT OBERT : "Remodelació de la plaça de Catalunyal" a l'empresa CONSTRUCCIONS BERGADÀ. (Fons Estatal d'Inversió Local)

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2009-7

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 16 de març de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 02-04-2009

Data d'adjudicació definitiva: 30-04-2009

Adjudicatari: CONSTRUCCIONS BERGADÀ SA

DOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant