CONTRACTE D'OBRA: ADJUDICACIÓ DEFINITIVA "Cobriment d'un tram urbà del riu Gaià,entre la C-241 i el carrer de la Marca" (Reial Decret Llei 9/2008. Fons Estatal d'Inversió Local)

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2009-6

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 16 de març de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 02-04-2009

Data d'adjudicació definitiva: 30-04-2009

Adjudicatari: CONSTRUCCIONS TRULL SL

DOCUMENTS

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 05/05/2009 11:34:17 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant