Cobertura d'un tram urbà del riu Gaià

En termini Núm. Expedient: 2008

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 12 d'octubre de 2008


DOCUMENTS

Anunci del Ple 27/11/2008 12:54:16 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant