Obertura de la documentació corresponent a l'obra: “PAVIMENTACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA DEL PATI DEL CASTELL”, de Santa Coloma de Queralt.

En tràmit Núm. Expedient: 2010-07

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObertura de pliques: Dies 12 i 19 d'abril de 2010, a les 11 hores del matí, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt.

Obtenció documentació tècnica:

Composició del Tribunal:

President: Ramon Borràs i Ramon

Secretària: Montse Cortés i Sendra 

Vocal: Sònia Soler i Canela

Vocal: Pilar Suriguera i Lorente

Vocal: Montse Cortés i Sendra

Vocal: Marc Domingo i Parés