Adjudicació provisional de l'obra: "Pavimentació i adequació de la plaça del pati del Castell, subvencionada pel FEESL

Adjudicada provisionalment Núm. Expedient: 2010-07

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresDOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant