CONTRACTE D'OBRA: ADJUDICACIÓ DEFINITIVA "Pavimentació i adequació de la plaça Pati del castell" (Fons Estatal)

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010/7

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 05 d'abril de 2010


Obertura de pliques: 12-04-2010 i 19-04-2010
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 22-04-2010

Data d'adjudicació definitiva: 13-05-2010

Adjudicatari: CONSTRUCCIONS TRULL SL

DOCUMENTS

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 18/05/2010 11:03:18 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant