CONTRACTE D'OBRA: Adjudicació provisional de l'obra: "Pavimentació d'accessos i entorn del cementiri"

Adjudicada provisionalment Núm. Expedient: 2010-21

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresDOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant