CONTRACTE D'OBRA: ADJUDICACIÓ DEFINITIVA "Renovació de l'enllumenat públic de la Pobla de Carivenys"

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010-12

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 17 de juliol de 2010


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 29-07-2010

Data d'adjudicació definitiva: 26-08-2010

DOCUMENTS

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 31/08/2010 09:53:12 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant