Presentació d'un projecte per a la construcció d'una nau agrícola al polígon 9 parcel·la 5 - Camí a Conesa per la Sra. OLGA MAS CLARAMUNT.

En termini Núm. Expedient: 61/2010

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresDOCUMENTS

FITXER 01/12/2010 14:09:02 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant