Aprovació inicial d'una modificació puntual de les NSP de SCQ. Zona 3. Edificacions entre mitgeres.

En termini Núm. Expedient: 2011-05

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresDOCUMENTS

Modificació NSP de SCQ 03/02/2011 18:57:08 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant