Aprovació inicial d'una modificació puntual de les NSP de SCQ. C/ Lluís Companys, Crta. Igualada i domini públic hidràulic.

En termini Núm. Expedient: 2011-04

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresDOCUMENTS

Modificació NSP de SCQ 03/02/2011 19:24:48 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant