Aprovació inicial d'una modificació de les NSP de SCQ per regular la distància mínima a nuclis urbans per a la instal·lació d'elements de producció d'energia.

En termini Núm. Expedient: 2011-03

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresDOCUMENTS

Modificació de les NSP de SCQ 04/02/2011 10:29:39 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant