Plec de clàusules administratives particulars i anunci corresponent a l'obra: "Arranjament i distribució de la planta sotacoberta del Castell".

En tràmit Núm. Expedient: 2011-07

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresDOCUMENTS

FITXER 28/02/2011 19:04:46 *

PLECS PARTICULARS 10/03/2011 09:26:23 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant