CONTRACTE D'OBRA: "Remodelació de la plaça de Catalunya" (Reial Decret Llei 9/2008. Fons Estatal d'Inversió Local)

En termini Núm. Expedient: 2009-7

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 01 de gener de 2008


El termini per presentar les ofertes és de 13 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la última publicació d'aquest edicte al BOP i/o DOGC.
DOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant