CONTRACTE D'OBRA: "Cobriment d'un tram urbà del riu Gaià, entre la C-241 i el C/Marca" (Reial Decret Llei 9/2008. Fons Estatal d'Inversió Local)

En termini Núm. Expedient: 2009-6

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 01 de gener de 2008


El termini per presentar les ofertes és de 13 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquest edicte al BOP i/o DOGC.
DOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant