CONTRACTE D'OBRA, PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT: "Ampliació del Velatori Municipal" (Reial Decret Llei 9/2008. Fons Estatal d'Inversió Local)

En termini Núm. Expedient: 2009-5

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 01 de gener de 2008


            Data màxima de presentació d’ofertes: 13 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la sol·licitud d’oferta.

DOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant