Obertura del sobre "A" en sessió no pública de l'obra: "Arranjament i distribució de la planta sotacoberta del Castell".

En tràmit Núm. Expedient: 2011/07

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 05 d'abril de 2011


Obertura de pliques: DIA 29 D'ABRIL DE 2011, A LES 11 DEL MATÍ.
DOCUMENTS

EDICTE 12/04/2011 10:04:20 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant