CONTRACTE D'OBRES: ADJUDICACIÓ de l'obra: "Arranjament i distribució de la planta sotacoberta del Castell".

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2011-07

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: Junta de Govern del dia 12 de maig de 2011

Adjudicatari: CONSTRUCCIONS BERGADÀ SA

DOCUMENTS

ADJUDICACIÓ D'UNA OBRA 17/05/2011 18:43:48 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant