Edicte d'exposició al públic de la llicència ambiental de l'empresa TRUMES SA

En tràmit Núm. Expedient: 5.2012.7

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Edicte TRUMES SA 29/08/2012 14:03:32 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant