Aprovació inicial d'una modificació puntual de les NSP de Sta C. de Q., consistent en la reordenació de tres àmbits del sistema d'equipaments i zones verdes del municipi.

En termini Núm. Expedient: 1.2012.12

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant