Plec de clàusules per al concurs públic per a l'alienació de 4 béns patrimonials, de caràcter industrial de l'Aj. de SCQ.

En termini Núm. Expedient: 7.2013.4.

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant