Projecte d'obres d'una reforma en casa de pagès "Cal Padró" d'Aguiló per adaptar-la a establiment de turisme rural - Masoveria

En termini Núm. Expedient: 33/2013

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Projecte obres "Cal Padró" 04/10/2013 09:54:08 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant