Obra: "RESTAURACIÓ DEL CASTELL I ADAPTACIÓ PER A FORMACIÓ I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA. CARA NORD"

En termini Núm. Expedient: 4.2014.7

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Projecte 21/05/2014 15:33:33 *

Plec de clàusules 21/05/2014 15:33:36 *

Plànols (Part 1) 21/05/2014 15:42:33 *

Plànols (Part 2) 21/05/2014 16:05:16 *

Plànols (Part 3) 21/05/2014 16:05:18 *

Plànols (Part 4) 21/05/2014 16:12:47 ** Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant