Perfil de Contractant d'Alcover

Pàgines: 123
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament LICITACIÓ CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC I D'INSTAL·LACIONS PROVISIONALS PER A ACTES CULTURALS 1417/2017 SERVEIS
Adjudicada definitivament LICITACIÓ CONTRACTE SERVEI SOCORRISME PISCINA MUNICIPAL 1243/2017 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ SERVEI NETEJA INSTAL·LACIONS PISCINA MUNICIPAL 882/2017 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ SERVEI MANTENIMENT ZONES VERDES POLÍGON INDUSTRIAL ROQUES ROGES ALCOVER. PROCEDIMENT OBERT RESERVAT A LA PARTICIPACIÓ DE CENTRES ESPECIALS TREBALL. 940/2017 SERVEIS
Adjudicada definitivament Adjudicació arrendament local municipal per a l'explotació del bar de la Llar de jubilats 1133/2017 ALTRES
Adjudicada definitivament LICITACIÓ CONTRACTE DEL MONITORATGE DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES DE LA PISCINA MUNICIPAL. 614/2017 SERVEIS
Suspesa LICITACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE SOCORRISME DE LA PISCINA MUNICIPAL 555/2017 SERVEIS
Adjudicada definitivament LICITACIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A ÚS PRIVATIU DE L'ESPAI PÚBLIC MUNICIPAL ANOMENAT "MAS DE FORÈS". ADJUDICACIÓ DIRECTE 1559/2016 ALTRES
Adjudicada definitivament LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DEL CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN. 399/2017 OBRES
Adjudicada definitivament LICITACIÓ CONTRACTE SERVEI D'EXPLOTACIÓ , CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I MILLORES DEL SISTEMA DE SANEJAMENT D'ALCOVER 1257/2016 SERVEIS
Pàgines: 123