Perfil de Contractant d'Alcover

Pàgines: 1 23
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament CONTRACTE PER PROCEDIMENT OBERT DE LES OBRES D'ARRANAMENT DEL CAMÍ DEL PONT DE GOI 1316/2016 OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ DE LES ASSEGURANCES PRIVADES I GESTIÓ DE RISCOS QUE FORMALITZI L’AJUNTAMENT D’ALCOVER. 886/2016 SERVEIS
Adjudicada definitivament LICITACIÓ CONTRACTE SERVEI ATENCIÓ USUARIS CENTRE DE DIA DE GENT GRAN 1174/2016 SERVEIS
Adjudicada definitivament LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DE JARDINS, PARTERRES, JARDINERS I JARDINARIA INTERIOR DELS EDIFICIS MUNICIPALS 1052/2016 SERVEIS
Adjudicada definitivament PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, AMB MESA DE CONTRACTACIÓ, DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL•LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL D’ALCOVER. 84/2016 SERVEIS
Adjudicada definitivament PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB MESA DE CONTRACTACIÓ DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC I DE LES PROVISIONALS PER A ACTES CULTURALS 58/2016 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONCURS PER A LA GESTIÓ INDIRECTA, MODALITAT CONCESSIÓ, DELS SERVEIS FUNERARIS 573/2015 SERVEIS
Adjudicada definitivament PLEC DE CONDICIONS QUE REGIRAN EL CONTRACTE PER ADJUDICACIÓ DIRECTE DE ARRENDAMENT DE L'HABITATGE, DE TITULARITAT MUNICIPAL SITUAT AL C. DE LES RODES, 8, A ASSOCIACIÓ CEN 41/15-s/480/2015-s SERVEIS
Adjudicada definitivament ESTRUCTURA PER A MARQUESINA AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 31/14s
Adjudicada definitivament OBRES D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS ESTELA, MAJOR, BRETXA, FORN XIC, SANT JAUME, SANT RAMON, BISBE BARBERÀ, MARIA DOMÈNECH, SANTA MARINA I TRAVESSIES, SANT LLORENÇ, PLAÇA VELLA I PASSATGES DE SANT LLORENÇ I DE LA MURALLA. 1.2013 OBRES
Pàgines: 1 23