Perfil de Contractant d'Alcover

Pàgines: 12 3
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE “REHABILITACIÓ PER EQUIPAMENT CULTURAL DE L'ANTIC CONVENT DE SANTA ANNA. 2ª ETAPA DEL PLA DIRECTOR” 2.2011 OBRES
Adjudicada definitivament CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE BAR AL CAMP D’ ESPORTS MUNICIPAL 1.2011 ALTRES
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA DOMÈSTICA, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA DE LA FINCA DE MAS DE FORÈS 4.2010 ALTRES
Adjudicada definitivament OBRES RELATIVES AL PLA INTEGRAL DE REHABILITACIÓ DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC D’ALCOVER. SEGONA FASE CORRESPONENT ALS CARRERS NOU, AMORÓS, ABADIA, S. ANTONI, COSTETA, INDIA I D’EN PERXES 3.2010 OBRES
Adjudicada definitivament “ADEQUACIÓ FUNCIONAL DE PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL AL CARRER DE LES RODES 18”. 2.2010 OBRES
Adjudicada definitivament OBRA: “PISCINA COBERTA MUNICIPAL A L’AVINGUDA DE MIQUEL MARTI I POL NÚM 18-22”. 1.2010 OBRES
Pàgines: 12 3