Perfil de Contractant d'Alcover

LICITACIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A ÚS PRIVATIU DE L'ESPAI PÚBLIC MUNICIPAL ANOMENAT "MAS DE FORÈS". ADJUDICACIÓ DIRECTE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1559/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 22 de maig de 2017

Adjudicatari: FUNDACIÓ PRIVADA GINAC

Import: 21.420 € anuals

DOCUMENTS
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant