Perfil de Contractant d'Alcover

LICITACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE SOCORRISME DE LA PISCINA MUNICIPAL

Suspesa Núm. Expedient: 555/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Obtenció documentació tècnica:

Publicació BOP: núm. 114 de 14 de juny de 2017.

Data límit de presentació: 10 de juliol de 2017 a les 14.00 h.

Suspensió tràmit expedient: 21 de juliol de 2017

 

DOCUMENTSResolucio_suspensio 21/07/2017 13:47:07 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant