Perfil de Contractant d'Alcover

LICITACIÓ CONTRACTE DEL MONITORATGE DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES DE LA PISCINA MUNICIPAL.

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 614/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Obtenció documentació tècnica:

Publicació BOP: núm. 114 de 14 de juny de 2017.

Data límit de presentació:10 de juliol de 2017.

Obertura proposició econòmica: 21 de juliol de 2017 a les 12.30 h
DOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant