Perfil de Contractant d'Alcover

CONTRACTACIÓ SERVEI MANTENIMENT ZONES VERDES POLÍGON INDUSTRIAL ROQUES ROGES ALCOVER. PROCEDIMENT OBERT RESERVAT A LA PARTICIPACIÓ DE CENTRES ESPECIALS TREBALL.

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 940/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Obertura de pliques: Obertura sobre C, criteris de valoració automàtica: dimecres, 30 d'agost de 2017, a les 11.30 h.

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 10 d'octubre de 2017

Adjudicatari: FUNDACIÓ GINAC

Import: 48.000 € més IVA

Publicació BOP: núm. 139 de 19 de juliol de 2017.

 

Data límit de presentació de proposicions:14 d'agost de 2017.

DOCUMENTS


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant