Perfil de Contractant d'Alcover

CONTRACTACIÓ SERVEI NETEJA INSTAL·LACIONS PISCINA MUNICIPAL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 882/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Obertura de pliques: Obertura sobre B, proposició econòmica: dimecres, 30 d'agost de 2017 a les 11.00 h.

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 29 de setembre de 2017

Adjudicatari: META GESTIÓN TARRACO, SL

Import: 73.800 € més 15.498 € d'IVA

Publicació BOP: núm. 139 de 19 de juliol de 2017.

 

Data límit de presentació de proposicions:14 d'agost de 2017.

 

Formalització: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20171227&anyp=2017&num=10834&v=i

 

Pròrroga del contracte: Resolució de l'alcaldia 504 de 5 de setembre de 2019

 

Suspensió del contracte a conseqüència de la pandèmia del COVID-19: Resolució de l'alcaldia 206 de 23 de març de 2020.

DOCUMENTS


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant