Perfil de Contractant d'Alcover

LICITACIÓ CONTRACTE SERVEI SOCORRISME PISCINA MUNICIPAL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1243/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Obertura de pliques: Obertura sobre B, proposició econòmica: Dimecres, 30 d'agost de 2017 a les 11.15 h.

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 25 de setembre de 2017

Adjudicatari: ALTESPORT 2000, SL

Import: 65.000 € més 13.650 € d'IVA

Anunci BOP: núm. 143 de 25 de juliol de 2017.

Data límit per presentar proposicions: 21 d'agost de 2017, a les 14.00 h


DOCUMENTS


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant