Perfil de Contractant d'Alcover

LICITACIÓ CONTRACTE SERVEI MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC I D'INSTAL·LACIONS PROVISIONALS PER A ACTES CULTURALS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1417/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 17 d'octubre de 2017


Obertura de pliques: Obertura sobre B: divendres, 20 d'octubre, a les 10.00 h.

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 29-05-2018

Adjudicatari: BOSIR, SA

Import: 171.986 + IVA

Anunci al BOPT: núm. 181 de 19 de setembre de 2017
DOCUMENTSAnunci_puntuacions_licitadors 23/11/2017 13:30:28 *


Resolució_alcaldia_adjudicació 01/02/2018 12:23:03 *
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant