Perfil de Contractant de l'Ampolla

Pàgines: 123456
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Servei posada a disposició de maquinària pesada de construcció i obres públiques amb conductor 16-03 SERVEIS
Adjudicada definitivament Servei neteja platges i itinerari Bassa de les Olles 16-02 SERVEIS
Adjudicada definitivament Projecte de senyalització de la ruta de les Basses 16-01
Adjudicada definitivament ADEQUACIÓ DE LES DEPENDÈNCIES DELS SERVEIS SOCIALS. 15-05 OBRES
Adjudicada definitivament Memòria Arranjament vorera Av. Rafael Llaó – rotonda accés N-340 i AP7 15-04 OBRES
Adjudicada definitivament ADqusició cotxe municipal 15-03 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Servei de recollida de paper, cartró, envasos i vidres als establiments comercials i de restauració 15-02 SERVEIS
Adjudicada definitivament Expedient licitació del contracte de subministrament i instal·lació d'expenedors de tíquets, en règim de lloguer, i gestió del servei de vigilància de la zona blava de l'Ampolla 15-01 SERVEIS
Adjudicada definitivament Servei neteja viària 14-09 SERVEIS
Adjudicada definitivament Projecte arranjament diversos camins municipals 14-08 OBRES
Pàgines: 123456