Perfil de Contractant de l'Ampolla

Pàgines: 1 23456
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada provisionalment PROJECTE CONSTRUCTIU DE PAVIMENTACIÓ I SERVEIS AV. SANT JOAN 14-07 OBRES
Adjudicada definitivament Projecte arranjament lligallo Cementiri 14-06 OBRES
Adjudicada definitivament Projecte urbanització Plaça Francesc Macià 14-05 OBRES
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT MENUS COL·LEGI I LLAR INFANTS 14-04 SERVEIS
En termini SUBVENCIONS AJUNTAMENT I PATRONAT TURISME A ENTITATS LOCALS 14-03 ALTRES
Adjudicada definitivament SERVEIS VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES I A LA PISCINA, SERVEI AMBULÀNCIA I SERVEI CORREBOUS EN FESTES I IRONCAT 14-02 SERVEIS
Adjudicada definitivament Servei manteniment zones enjardines de l'Ampolla exercici 2014 14-01 SERVEIS
Adjudicada definitivament Projecte d'ordenació de la zona de jocs infantils de l'Av. Marítima Ramon Pous 13-05 OBRES
Adjudicada definitivament Concessió llicència autotaxi, 9 places inclosa la del conductor. 13-04 ALTRES
Adjudicada definitivament Subarrendament edifici estació Ferrocarril a l'Ampolla 13-03 ALTRES
Pàgines: 1 23456